OM NETTSTEDET

JointFish ble formelt åpnet under den 40.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Kaliningrad oktober 2011.
Fiskerikommisjonen. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Fiskerikommisjonens formenn, Departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, Jørn Krog, og Leder av Den Russiske Føderasjons Fiskeribyrå, Andrej Krajnij, "klippet snoren".

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet er tuftet på langsiktig, bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Barentshavet og Norskehavet, basert på felles vitenskapelig forskning. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonhar møttes hvert år siden 1976 for å fastsette felles vedtak om kvoter, harmonisering av teknisk regelverk og kontrolltiltak. Den norske og russiske fiskeflåten har gjensidige tilgang til hverandres farvann.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har vært – og er fortsatt – et av de viktigste institusjonelle knutepunktene mellom Norge og Russland.

Partene ønsker med denne nettsiden å øke tilgangen til informasjon om det norsk-russiske forvaltningssamarbeidet i Barentshavet og Norskehavet. Fakta om kommisjonens historie, funksjon, virkeområde og om forskningen som ligger til grunn for den felles bestandsforvaltningen, vil presenteres på disse nettsidene. Nettsiden vil med tiden være fullt tilgjengelig på russisk, norsk og engelsk.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon vedtok under 39.sesjon i oktober 2010 å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til en felles nettside. Arbeidsgruppen har i 2011 hatt tre møter og har kommet frem til en løsning for en første versjon et felles nettsted. Kommisjonens målsetning er at nettstedet i fremtiden skal kunne utvikles gradvis i tråd med partenes behov, med basis i anbefalinger fra en felles arbeidsgruppe under Kommisjonen.

–Denne nettsiden skal kommunisere til verden hva den norsk-russiske fiskeriforvaltningen har fått til gjennom et langvarig og tillitsfullt samarbeid i Barentshavet. Vi har lyktes med en felles, bærekraftig marin forvaltning, til glede for dagens fiskeflåte i Barentshavet, så vel som for fremtidige generasjoner. Vi ønsker at vårt samarbeid skal være et eksempel til etterfølgelse globalt, derfor vil vi fortelle vår historie, sier Andrej Krajnij og Jørn Krog.